Kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistaja on virkamies tai käräjäoikeuden tai maanmittauslaitoksen määräämä henkilö, jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirtoa koskeva oikeustoimi, esimerkiksi kauppa tai lahja.

Kiinteistön luovutus on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on maakaaren mukaan allekirjoitettava kauppakirja olemalla läsnä samaan aikaan kaupanvahvistajan kanssa, koska muutoin ei kaupan laillisuudelle välttämätön muotovaatimus toteudu.

Kaupanvahvistajan on:

– tarkastettava luovutuskirjan allekirjoittajien henkilöllisyys,
– tarkistettava, että luovutuskirja täyttää maakaaren 2 luvun 1 momentin muoto-vaatimukset eli seuraavat tiedot on mainittu kauppakirjassa:

 1. luovutustarkoitus
 2. luovutettava kiinteistö
 3. myyjä ja ostaja
 4. kauppahinta ja muu vastike
 5. määräalan luovutuksen liitteenä olevasta kartasta ja tarvittaessa osapuolilta tiedustelemalla tarkastettava, mistä rekisteriyksiköstä alue luovutetaan
 6. todettava, että luovutuksen osapuolet tai heidän edustajansa ovat olleet yhtä aikaa saapuvilla

Kaupanvahvistajan on tarkastettava luovutuksen kohteen kiinteistötunnus kiinteistötietojärjestelmästä.
Kaupanvahvistajan on merkittävä jokaiseen luovutuskirjaan todistus, josta ilmenee:

 • luovutuskirjan allekirjoittajien nimet ja heidän henkilöllisyytensä toteaminen,
 • että luovutuskirjan allekirjoittajat ovat olleet kaupanvahvistustilaisuudessa yhtä aikaa saapuvilla,
 • että luovutuksen osapuolet tai heidän asiamiehensä ovat allekirjoittaneet luo-vutuskirjan omakätisesti tai myöntäneet allekirjoitukset omakätisiksi,
 • että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla,
 • vahvistamisaika ja -paikka,
 • kaupanvahvistajan tunnus sekä allekirjoitus.

Todistus kirjoitetaan kaupanvahvistaja asetuksen 4 §:n perusteella seuraavasti:

”Kaupanvahvistajana todistan, että
NN (nimi) luovuttajana/luovuttajan puolesta sekä
MM (nimi) luovutuksensaajana/luovutuksensaajan puolesta
ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.
(Paikka ja aika)
(Kaupanvahvistajan allekirjoitus)
(Anna Tapojärvi)
(Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja)
(Kaupanvahvistajan tunnus 402000/338)”

Luovutuskirjan kappaleisiin voidaan tehdä merkintä suoritetusta maksusta; merkintä toimii kuittina maksetusta vahvistuksesta.

Jos kauppakirja on allekirjoitettu aikaisemmin, mutta myyjä tai ostaja ei pääse saapumaan kaupanvahvistustilaisuuteen, hänen asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja uudestaan. Kaupan osapuoli voi myös myöntää kaupanvahvistustilaisuudessa aikaisemman allekirjoituksensa oikeaksi.

Kaupanvahvistajan on vahvistettava luovutus kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistamisen tarkoituksena on estää sopimaton painostus tai muu epäasiallinen menettely kiinteistökaupassa. Kaupanvahvistajan ilmoituksen perusteella kiinteistön sijaintikunta voi käyttää sillä olevaa etuosto-oikeutta eli oikeutta lunastaa kiinteistön kunnalle. Kunnat voivat lunastaa vähintään 3000 neliömetriä laajan kiinteistön Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla tai lunastaa suunnittelutarvealuetta varten muissa Suomen kunnissa yli 5 000 neliömetriä laajan alueen (Etuostolaki 5§).

 

Ota yhteyttä

Haluatko että otamme yhteyttä sinuun?

Jätäthän meille yhteystietosi ja lyhyen viestisi niin otamme sinuun yhteyttä pikimiten

Yksityisyytesi on meille tärkeä, tutustu tietosuojaselosteeseemme.

Nämä kohteet myynnissä

Rovaniemi Marraskoski

70m2

150 000 €