Asbesti

Asbesti on yleisnimi useille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille.

Sitä on käytetty rakennusalalla mm. asbestikuitujen lämmöneristävyyden, kemiallisen eristävyyden, hyvän vetolujuuden ja hyvämekaanisen kestävyyden takia. Sitä on käytetty Suomessa jo kampakeraamisella kaudella saviruukkujen tulen- ja kulutuskestävyyden parantamiseksi. Rakentamisessa asbestia on käytetty vuosina 1910-1993 – laajinta käyttö oli vuosina 1960-1976. Eli käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on hyvin todennäköisesti asbestia.Asbesti on myrkyllistä vain jos se kulkeutuu hengityselimiimme. Hyväkuntoiset ja ehjät asbestimateriaalit eivät ole vaarallisia, mutta rikkoutuessa ne levittävät asbestipölyä, joka saattaa päätyä hengitysteitse keuhkoihin. Asbestikuiduille altistuminen voi aiheuttaa mm. keuhkosyöpää. Kerran elimistöön päästessään, se ei lähde koskaan pois. Lue lisää asbestilainsäädännöstä.

Asbestikartoitukset

Yleensä materiaalien asbestipitoisuuden selvittäminen vaatii näytteiden keräämistä materiaaleista – rakenteita ja pinnoitteita joudutaan rikkomaan vähäisissä määrin.

 • Paikallistetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti
 • Selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä
 • Selvitetään rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa.
 • Tehtävä riittävän ajoissa suunnitteluvaiheessa, jotta vältytään viivytyksiltä remontissa sekä yllätyksiltä kustannuksissa.

Uusi asbestilainsäädäntö

Astui voimaan 1.1.2016 valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Uudella asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Asetuksen tärkeimpinä tavoitteina on ohjata asbestipurkutöiden turvallisuutta ja poistaa asbestikuiduille altistumisesta johtuvat terveyshaitat.

Lupaa ei tarvita lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja. Hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen. Aikaraja alle tunnin töistä on poistettu, ilman lupaa saa tehdä töitä, jotka ovat lyhytkestoisia ja joissa altistuminen on selvästi vähäisempää. Esim palo-oven lukon vaihto tai asbestipitoisen lattiamateriaalin pinnoitus

Asbestipurkutöisen suorittaminen edellyttää koulutuksen, sekä rekisteröinnin asbestipurkutöihin pätevien henkilöiden rekisteriin. Rekisteriä pitävät Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintavirastot.

Näytteen otto

 1. Ennakkoilmoitus (asbestipurkutyön suorittaja tekee ennen purkutyön aloittamista)
 2. Kirjallinen turvallisuussuunnitelma (asbestipurkutyön suorittaja)

Tyypillisiä asbestipitoisia materiaaleja:

 • Ulkoverhouslevyt, tuulensuojalevyt
 • Asbestimassaeristeet tai -koristeet
 • Massaeristeet, eristepinnoitteet, kondenssieristeet
 • Bitumiemulsiot, muovi- ja kumimatot, saumaustarvikkeet, tiivisteet
 • Ohutrappaukset, tasoitteet, ja kiinnityslaastit
 • Joustovinyylimatot
 • Tiivisteet, punokset ja kankaat (asennustarvikkeissa)
 • Kaukolämpöputkistot
 • IV-kanavat ja – kanavaeristeet
 • Palo-ovet, kitit, laippa- ja holkkitiivisteet, ikkunapenkit, kukkaruukut

Huoneiston asbestikartoitus

Jos osakas aikoo tehdä tai teettää huoneistoremontin, hänen tulee teettää tietyissä tapauksissa asbestikartoitus purettaviin materiaaleihin. Uuden lain mukaan ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien asbesti pitää kartoittaa ennen purkutyötä. Lähtökohta on, että osakas maksaa kartoituksen, ellei muuta sovita.

Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä. Kartoittajan tulee olla perehtynyt asbestin esiintymiseen käytetyissä rakennusaineissa, materiaaleissa, rakenteissa sekä omaavan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Riittävän perehtyneitä ovat esimerkiksi:

 • henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (VTT Expert Services Oy)
 • rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija (Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukainen ulkopuolinen asiantuntija)
 • koulutettu asbestikartoitusyritys (Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden Liitto ry / Vahinkopalvelut)
 • pätevöitynyt asbestipurkaja tai AV-yritys (Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto ry)

Materiaalinäytteet ottaa aina asbestikartoittaja. Osakas toimittaa asbestikartoitusraportin isännöintiin, joka käsittelee muutostyöilmoituksen. Isännöinti voi hyväksyä huoneiston remontti-ilmoituksen taloyhtiön puolesta vasta asbestikartoituksen jälkeen. Asbestikartoitus viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä, ja osakkaan tulee ottaa se huomioon remontin aikataulussa.

Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, purkajan on tehtävä työt asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan.

Paljonko maksaa?

 • Asbestimateriaalinäytteen tutkiminen noin 80 euroa/kpl (otat näytteen itse ja lähetät laboratorioon)
 • Asbestikartoitusnäytteet 120 € (ammattilaisen ottamana)
 • Asbestikartoitus sekä Asbestikartoitusraportti alkaen 130 €

Hinnat ovat suuntaa-antavia. Näytteiden analysointiin menee pari päivää.

Lähteet: Raksystems, Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto

Ota yhteyttä

Tapojärvi

Anna Tapojärvi

Toimitusjohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, kaupanvahvistaja, yrittäjä.

Oletpa sitten myymässä tai ostamassa unelmiesi kotia minun asiakkaana voit aina luottaa siihen, että palvelen sinua rautaisella ammattitaidolla ja periksiantamattomasti.

+358 40 5878 010

anna@asuntokauppiaat.fi

twitterfacebookinstagramLinkdin

 

Tilaa uutiskirjeemme